ग्रिनल्याण्ड अर्ग्यानिक फार्म र कफी सुचना केन्द्र के हो? (WHAT IS GREENLAND ORGANIC FARM & COFFEE INFORMATION CENTER)

Greenland Organic Farm is a small and beautiful garden producing some of the Himalayas finest leaf teas, ‘Tulif Tea’ and highland grown Arabica coffee, ‘Himalayan Arabica’ in Nepal. Coffee Information Center is the center for all coffee farmers, coffee entrepreneur and coffee related organizations for the promotion of coffee agriculture in Nepal and to give a little more exposure of …

नेपालमा कृषि क्षेत्रको अपेक्षाकृत विकाश किन नभएको? WHY IN NEPAL AGRICULTURAL SECTOR NOT DEVELOPED AS EXPECTED?

असोज २०७१, कृषक र प्रविधि,  Sept 2014 Krishak ra Prabidi नेपालमा कृषि क्षेत्रको अपेक्षाकृत विकाश किन नभएको?  WHY IN NEPAL AGRICULTURAL SECTOR NOT DEVELOPED AS EXPECTED? यी मुख्य तिनवटा द्रृष्टिले कृषि क्षेत्रलाई हेरिनुले: १) जीवीका चलाउने निर्वाहमुखी क्षेत्र, २) अन्य धेरै व्यवसायबाट असफल भएपछि, बचेखुचेको लगानी गर्ने अन्तिम वैकल्पिक व्यवसायिक क्षेत्र , र ३) नाम चलेका केहि व्यक्ति, ठुला व्यवसायिक …

नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकाश कसरी? How to develop agricultural sector in Nepal?

“कर्पोरेट व्यवस्थापनमा को-अपरेटिभ उत्पादन”  को अवधारणामा जानु पर्छ, ठुला लगानीलाई आकर्षित गर्नु पर्छ  We have to adopt the concept of “Corporate Management, Cooperative Production” एउटै किसानलाई वैज्ञानिक नै वनाउने किसिमको कार्यक्रमको सट्टा उत्पादक, प्राविधिक वा प्रशोधनकर्ता लाई तत्-तत् सम्वन्धि गुणस्तरीय ज्ञान र सिप सिकाउने किसिमको कार्यक्रममा लगानि गर्नु पर्छ, साना किसान मात्रै उत्पादनका मुख्य स्रोत हुन् भन्ने आसयको सरकारी दृष्टि …

How to Brew Fresh Coffee at Home?

Source: Mané Alves, Tea Coffee Expert Proper Coffee Brewing Instructions – There are many different ways to brew a good cup of coffee whether at home or in the office. Often it’s a matter of personal preference. Below we are listing three common brew methods using different equipment choices: AUTOMATIC DRIP METHOD This is one of the most used and convenient …