1. “कर्पोरेट व्यवस्थापनमा को-अपरेटिभ उत्पादन”  को अवधारणामा जानु पर्छ, ठुला लगानीलाई आकर्षित गर्नु पर्छ  We have to adopt the concept of “Corporate Management, Cooperative Production”
  2. एउटै किसानलाई वैज्ञानिक नै वनाउने किसिमको कार्यक्रमको सट्टा उत्पादक, प्राविधिक वा प्रशोधनकर्ता लाई तत्-तत् सम्वन्धि गुणस्तरीय ज्ञान र सिप सिकाउने किसिमको कार्यक्रममा लगानि गर्नु पर्छ, साना किसान मात्रै उत्पादनका मुख्य स्रोत हुन् भन्ने आसयको सरकारी दृष्टि परिवर्तन हुनुपर्छ,
  3. व्यवसायिक कृषि उद्दयोग (उत्पादन मुलक) लाई ५ वर्षको लागि भ्याटसहित सम्पुर्ण कर छुट दिनु पर्छ, कृषि व्यवसायको लागि जग्गा लिजिङ् तथा भाडा सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ।
  4. २० वर्षको लागी २% व्याजमा ऋण उपलव्ध गराईनु पर्छ,
  5. व्यवहारिक र सरल कृषि बिमाको व्यवस्था हुनु पर्छं

Greenland Organic Farm - Interview with Raj Kumar Banjara (RK Banjara) in Krishak ra Prabidi Monthly Agricultural Magazine Sept 2014 Header

Q-4

Q5