COFFEE RESOURCES – FREE DOWNLOAD

यस वेवसाईटमा प्रकाशित सम्पूर्ण स्रोत, पुस्तिका वा कृतिहरू नेपालको कफी प्रवर्धनमा आवद्ध किसान, व्यवसायीहरू तथा अन्य सबै सरोकारवालाहरू लाई उपयोगी सहयोगी हुने अपेक्षाका साथ नि:शुल्क उपलव्ध हुने गरी राखेका हौ र ति सम्पूर्ण स्रोत, पुस्तिका वा कृतिहरूको सर्वाधिकार सम्वन्धित प्रकाशकमा नीहित रहेको छ। यि प्रकाशणहरू कुनै व्यापरिक अभिष्ट वा निजी लाभको लागी प्रकाशण गरिएका होईनन् । तसर्थ, यदि सम्बन्धित प्रकाशकलाई कुनै सिकायत भएमा हामी तुरुन्त उक्त स्रोत वा कृतिलाई यस वेवसाईटबाट हटाउने छौ। साथै स्रोत जुटाएर सहयोग गर्नुहुने सबै प्रकाशक तथा सहयोगी प्रति  हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौं ।

कफी उत्पादन प्रविधि हाते पुस्तिका

नेपलामा कफी  कृषि, उत्पादन गर्ने तरिका

Coffee Production in Nepal

Download

कफी उत्पादन प्रविधि हाते पुस्तिका

नेपलामा कफी  कृषि, उत्पादन गर्ने तरिका

Coffee Production in Nepal

Download

नेपालमा व्यवसायिक कफी कृषि उत्पादन, प्रशोधन, बजारिकरणका बारेमा विस्तृत जानकारी (प्रति रोपनी लागत अनुमान सहित)

Professional Coffee farming in Nepal

Download

कफीमा लाग्ने प्रमुख रोग र किरा तथा तिनको प्राङ्गारिक व्यवस्थापन

(नेपालमा कफीका प्रमुख रोग र व्यबस्थापन Major Coffee Diseases and their management)

Download