Nepali Coffee Ready to Air Ship

Nepal should focus on high quality coffee export because coffee is an important part of international trade with high comparative advantages and significantly changing trends on production/processing technology & consumers’ willingness for ethically sourced premium coffee.

 

नेपालले कफी उत्पादन र निर्यातमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ किनकि कफी व्यापार ठूला अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारहको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। यो तुलनात्मक लाभका हिसाबले सबैभन्दा माथी र महत्त्वपूर्ण रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।