First National Public Coffee Cupping was held in Kathmandu at National Coffee Academy  For the 1st time ever in Nepal on November 2, 2018. Mr. Bhola Kumar Shrestha , a pioneer of Nepal Coffee Industry was the guest speaker.  We consider this event as the beginning of a next level of coffee culture in Nepal.

Excerpt from the post of National Coffee Academy facebook page

“नेपालमा पहिलो पटक “सार्वजनिक कफी कपिङ्‌” को चलन सुरू गर्ने प्रयास गरेका छौ। यहाँहरुको सहयोग र रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेका छौ। कार्यक्रम सम्वन्धि विष्तृत जानकारी उल्लेखित लिङ्कबाट प्राप्त गर्न सकिने छ।We are so happy to announce the first public coffee cupping event in Nepal on this Friday, Nov 2, 2018. Good conversation, tasty coffees, and warm fuzzy feelings.”