नेपाली कफीले आम उपभोक्तालाई आकर्षण गर्न नसक्नुको कारण

Nepal coffee domestic market

Nepal Coffee Value Chain and Value Operation

नेपाली कफीले आम नेपाली उपभोक्ताहरुलाई आकर्षण गर्न नसक्नुको  मुख्य कारण: कफीको सरल अनुपलव्धता र उच्च मूल्य हो जस्तो लाग्छ त्यसैले कफीसपले कम्तिमा १ कप ब्याक कफीको मुल्य १ कप दुध चियाको जति नै राख्ने हो भने सायद नेपाली कफीले आम रुपमा चल्दै आएको चिया संकारमा ‘चिया वा कफी’(either tea or coffee) को स्थान पाउन सक्छ। त्यही कुरालाई तलको ईन्फोग्राफमा प्रस्तुत गर्न खोजेको छु। तपाईहरूको सुझाव पाँउन है ।

2019-01-26T18:47:25+00:00January 26th, 2019|Blog Posts|

About the Author:

Nepal Himalayan Coffee Green Beans and Fresh Roasted Beans

Leave A Comment

Location, Hours & Info

Nawa Prabhat Marga, Kathmandu 44600
9802023082 or 9823510666
info@himalayanarabica.com
Sun-Fri: 11am – 4pm (SATURDAY CLOSED)
OPEN 24/7 – himalayanarabica.com/shop

WhatsApp chat