Nepal coffee domestic market

Nepal Coffee Value Chain and Value Operation

नेपाली कफीले आम नेपाली उपभोक्ताहरुलाई आकर्षण गर्न नसक्नुको  मुख्य कारण: कफीको सरल अनुपलव्धता र उच्च मूल्य हो जस्तो लाग्छ त्यसैले कफीसपले कम्तिमा १ कप ब्याक कफीको मुल्य १ कप दुध चियाको जति नै राख्ने हो भने सायद नेपाली कफीले आम रुपमा चल्दै आएको चिया संकारमा ‘चिया वा कफी’(either tea or coffee) को स्थान पाउन सक्छ। त्यही कुरालाई तलको ईन्फोग्राफमा प्रस्तुत गर्न खोजेको छु। तपाईहरूको सुझाव पाँउन है ।